Fotogalerija; Gradska galerija, crteži i slike

Fotogalerija Gradska galerija crte i i slike

Gradska galerija

 

Gradska galerija je smještena u Kandlerovoj ulici na broju 8, (Palača De Martini).

Građevina je građena u 15-om stoljeću, a drugi je kat građevine nadograđen u 19-om stoljeću. Kameno pročelje sada ima dva kata: prvi kat sa simetričnom koncepcijom tipičnom za poznati venecijanski stil, sa centralnom triforom i dvije bočne monofore sa izbočenim parapetom poduprtim dvjema kamenim konzolama. S vanjske strane dvaju monofora, na rubovima pročelja, nalaze se, kao rijedak primjer takve vrste u Istri, dva mala četvrtasta otvora, koja se u Veneciji nazivaju «noćni prozori».U gradskoj galeriji, smještenoj u prizemlju palače, se predstavljanja pulskog dijela Motikine ostavštine ostvaruju u ciklusima, postupnim odabiranjem i oblikovanjem izložbenih cjelina nakon stručne obrade i opremanja djela za javnu prezentaciju.  de martini
de martini
kandlerova 8
kandlerova 8
kandler 8
kandler 8


GG
GG
gg
gg
Gg
Gg


GG
GG
gg
gg
Gg
Gg 

 

 

 

ANTUN MOTIKA, Crteži;

ugljen, krejon, olovka,

tuš, kombinirana tehnika

 

*zbog zaštite autorskih prava i mogućih zlouporaba

uz fotografiju nije priložen naslov i opis likovnog djela

zainteresirani se za podatke mogu obratiti putem kontakt obrasca.*
*
*
*
*
*


*
*


*
*
*
*
*
*


*
*
*
*
*
*


*
*


.
.
.
.
.
.


BIK
BIK


.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
.
.


akt
akt


.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
.
.


Jezici / Languages

.

.

http://www.nacional.hr/trajni-izazov-svjetlosnih-eksperimentata-antuna-motike/

 

http://www.pula.hr/pocetna/

 

https://www.facebook.com/pages/

Zbirka-Antun-Motika/469113396510681

 

   

IZLOŽBA_AKTUALNO

IZLOŽBA_AKTUALNO

SAFET ZEC, KUĆA

GRADSKA GLALERIJA

Kandlerova 8

IZLOŽBA 

06.12.2017.-20.01.2018.

Galerije

Galerije

OTVORENO;

RADNIM DANOM

10-14 / 18-21

SUB. 12-15

 

stalni postav izbora iz donacije

Laginjina5, INK II.kat

POSJET UZ PRETHODNU NAJAVU

antun.motika@gmail.com

eros.cakic@pula.hr

likovni fundus

likovni fundus

GALERIJA LIKOVNOG FUNDUSA

Umjetnička zbirka

Zbirka istarskih autora

Laginjina 5, INK III.kat

ZATVORENO

1.6.-30.9.

*

*

stranicu uređuje:

Eros Čakić

eros.cakic@pula.hr